Regler

Tilmelding

Lawyer

Tilmelding foregår elektronisk på Favrskov Musikskoles hjemmeside og behandles løbende efter ”først-til-mølle”-princip. Besked om endelig optagelse udsendes via mail.

– Der er løbende tilmelding hele året rundt.

– Instrumental-/sangelever er tilmeldt indtil de udmelder sig.

Tilmeld dig HER.

 

Betaling

Brugerbetalingen opdeles i fire rater, der dækker sæsonens fire undervisningsperioder: August-oktober, november-medio januar, medio januar-marts og april-juni. Deltagerbetaling for Børnerytmik opkræves dog i én rate pr. halvår.

 

Undervisning

Undervisningsåret varer fra august til juni – og følger dermed folkeskolernes ferieplan. I uge 1 er der ingen undervisning.

– Den ordinære undervisning forløber 1 gang ugentligt i det tidsrum, som er angivet ved det enkelte tilbud.

– Er du forhindret i at komme til undervisning, skal du melde afbud til din underviser eller musikskolens kontor.

– Du skal som udgangspunkt have dit eget instrument at spille på. Musikskolen kan i nogle tilfælde være behjælpelig med at udleje et instrument, indtil du får dit eget.

– Favrskov Musikskole forbeholder sig ret til at aflyse 2 lektioner uden kompensation pr. sæson, fx i forbindelse med lærerens sygdom.

– Lejlighedsvis omlægning af instrumental‐ og sangundervisning til sammenspil el. lign. aktiviteter kan forekomme, fx i forbindelse med koncerter eller projekter. Omlægning af undervisningen vil blive meddelt forud til elever og forældre.

 

Udmeldelse/betalingspligt

Længere forløb (svarende til 36 lektioner): Ved udmeldelse betales deltagerprisen i indeværende plus næste periode (det oplyses, om eleven benytter sig af hele perioden).

Når du er indmeldt har du en prøveperiode: Nye elever, samt elever, der har skiftet fag, lærer eller instrument, er omfattet af en prøveperiode, svarende til 1 undervis-ningsperiode.

Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til kontoret på musikskole@favrskov.dk inden 30 dage.

Kortere forløb (10-34 lektioner, fx rytmik): Tilmeldingen er bindende for hele perioden, med mindre udmeldelse sker inden 10 dage fra undervisningens start.

Helt korte forløb (mindre end 10 uger): Tilmelding og betalingspligt gælder for hele den pågældende periode.

 

Musikskolens komplette regelsæt og betalingsbetingelser er at finde her:
Fuldt regelsæt