Regler

Tilmelding

Lawyer

 • Tilmelding foregår elektronisk på Favrskov Musikskoles hjemmeside og behandles løbende efter ”først-til-mølle”-princip. Besked om endelig optagelse udsendes via mail.
 • Der er løbende tilmelding  hele året rundt.
 • Instrumental-/sangelever er tilmeldt indtil de udmelder sig.

Tilmeld dig HER.

 

Betaling

 • Brugerbetalingen opdeles i fire rater, der dækker sæsonens fire undervisningsperioder:
Rate Forfaldsdato Dækker undervisning i perioden
1. rate 05. oktober Sæsonstart – 31.10
2. rate 05. december 01.11 – 15.01
3. rate 05. februar 16.01 – 31.03
4. rate 05. april 01.04 – Sæsonslut

Deltagerbetaling for børnerytmik opkræves dog i én rate pr. halvår.

 

Undervisning

 • Undervisningsåret varer fra august til juni – og følger dermed folkeskolernes ferieplan. I uge 1 er der ingen undervisning.
 • Den ordinære undervisning forløber 1 gang ugentligt i det tidsrum, som er angivet ved det enkelte tilbud.
 • Er du forhindret i at komme til undervisning, skal du melde afbud til din underviser eller musikskolens kontor.
 • Du skal som udgangspunkt have dit eget instrument at spille på. Musikskolen kan i nogle tilfælde være behjælpelig med at udleje et instrument, indtil du får dit eget.
 • Favrskov Musikskole forbeholder sig ret til at aflyse 2 lektioner uden kompensation pr. sæson, fx i forbindelse med lærerens sygdom.
 • Lejlighedsvis omlægning af instrumental‐ og sangundervisning til sammenspil el. lign. aktiviteter kan forekomme, fx i forbindelse med koncerter eller projekter. Omlægning af undervisningen vil blive meddelt forud til elever og forældre.

 

Udmeldelse/betalingspligt

 • Længere forløb (svarende til 36 lektioner): Ved udmeldelse betales deltagerprisen i indeværende plus næste periode (det oplyses, om eleven benytter sig af hele perioden).
 • Når du er indmeldt har du en prøveperiode: Nye elever, samt elever, der har skiftet fag, lærer eller instrument, er omfattet af en prøveperiode, svarende til en undervisningsperiode.
 • Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til kontoret på musikskole@favrskov.dk inden 30 dage fra undervisningens start, hvis du vil undgå betaling.

 

 • Kortere forløb (10-34 lektioner, fx rytmik): Tilmeldingen er bindende for hele perioden, med mindre udmeldelse sker inden 10 dage fra undervisningens start.
 • Helt korte forløb (mindre end 10 uger): Tilmelding og betalingspligt gælder for hele den pågældende periode.

 

Mulighed for orlov

Elever der skal på efterskole, højskole, uddanne sig i udlandet eller aftjene værnepligt /skoleophold, kan få orlov i musikskolen. Eleven kan vende tilbage til sin plads (eller skifte til et andet fag) efter endt orlovsperiode. Information om orlov skal ske inden den 15. maj.


Vigtigt om opkrævning og betaling

Indbetalingskort vedr. betaling for undervisning i Favrskov Musikskole opkræves direkte fra Favrskov Kommune.

Betalingspligten gælder fra og med første undervisningsgang efter tilmelding, og der betales altid for minimum én undervisningsperiode.

Ved manglende betaling følges den gældende procedure for Favrskov Kommune vedrørende restancer, med fremsendelse af rykkere med rykkergebyr tillagt. Ved længerevarende restancer kan blive tale om at afbryde undervisningen.

Musikskolens komplette regelsæt og betalingsbetingelser er at finde her:
Fuldt regelsæt