Priser

priser BWD

Du kan se de forskellige priser og enkelttakster for sæson 2020/21 herunder. Priserne reguleres hvert år før sæsonstart jf. Favrskov Kommunes øvrige takstregulering.

 

 

PRISER MUSIKUNDERVISNING  2020/21
Betalingen opdeles i 4 rater pr. sæson

  pr. rate sæsonpris omfang/varighed

INSTRUMENT OG SANG 

     

Individuel undervisning

1.082

4.328

Individuel lektion, minimum 20-25 min. ugentligt i 36 uger (inkl. tværgående fælles aktiviteter)

Kombi sang/klaver

1.557

6.328

Individuel lektion, 30 min. ugentligt i 36 uger
Tilkøb 10 minutter

475

1.900

Individuel lektion, tilkøb + 10 min. ugentligt i 36 uger (inkl. tværgående fælles aktiviteter)
Duo-instrumenthold

750

3.000

Hold på 2 elever i 30 min. ugentligt i 36 uger (inkl. tværgående fælles aktiviteter)

Basis-instrumenthold
– godt til begyndere
580

2.320

Hold på 3-5 elever i 40 min. ugentligt i 36 uger (inkl. tværgående fælles aktiviteter)

Voksne (over 24 år)
Individuel undervisning
2.164

8.656

Individuel lektion, 25 min. ugentligt i 36 uger
Evt. undervisning hver anden uge
(såfremt muligt)

Man kan starte på de fleste instrumenter fra 8 år 

HOLDUNDERVISNING

     

Babyrytmik (0-1 år)
(planlægges løbende)

330

Hold på max. 8-10 babyer inkl. forældre i 45 min. ca. 6 gange
(kortere forløb) (1 rate)

Musik & bevægelse (1-2 år)

708

Hold på 10-12 børn inkl. forældre i 45 min. ugentligt i ca. 16 uger – Efterår eller forår (1 rate)

Musik & bevægelse (3-5 år)

708

Hold på 10-12 børn inkl. forældre i 45 min. ugentligt i ca. 16 uger – Efterår eller forår (1 rate)

Instrumentværksted (1.-3.klasse)

496

1.984

Hold på 6-9 elever 50 min. ugentligt i 30 uger + 3 træf á 90 min (svarende til i alt 36 gange)

Musikraketten (0.-1.klasse)

353

1.412

Hold på 10-12 elever 45 min. ugentligt i 36 uger

KOR

 

 

             

Sound of Song *
Børnekoret på Rønbækskolen*
Børnekoret på Præstemarkskolen*
Spirekoret, Bavnehøjskolen*
Kor 4.-6. kl., Bavnehøjskolen*
Familiekor, Bavnehøjskolen

353 1.412

60 min. ugentligt i 36 uger
*Gratis for instrument- og sangelever

ORKESTRE 

353

1.412

Gratis for instrument- og sangelever                   

Favrskov Unplugged (akustisk orkester)

   

45 min. ugentligt i 36 uger

Favrskov Drummers

   

45 min. ugentligt i 36 uger

Multipercussion

   

60 min. ugentligt i 30 uger

Bands/sammenspil

   

60 min. ugentligt i 30 uger

ANDET

 

 

 

Leje af instrument

188

750

 

Fokus Fabrikken

1.510

6.040 Individuel lektion. 40 min. ugentligt i 36 uger + 120 min. fællesundervisning i 30 uger
Administrationsgebyr, årligt   

Gebyret dækker administration og copydan. Opkræves en gang pr. elev årligt.
Ved kortere forløb reduceres administrationsgebyret.

100