Priser

priser BWD

Du kan se de forskellige priser og enkelttakster for sæson 2019-20 herunder. Priserne reguleres hvert år før sæsonstart jf. Favrskov Kommunes øvrige takstregulering.

Se oversigt over takster for 18/19 og 19/20 her.

 

 

 

PRISER MUSIKUNDERVISNING  2019-20
Betalingen opdeles i 4 rater pr. sæson

  pr. rate sæsonpris omfang/varighed

INSTRUMENT OG SANG 

     

Individuel undervisning

(fra 8 år **)

1.058

4.232

Individuel lektion, minimum 20 minutter ugentligt i 36 uger (inkl. tværgående fælles aktiviteter)
Tilkøb 10 minutter

464

1.856

Individuel lektion, tilkøb + 10 min ugentligt i 36 uger (inkl. tværgående fælles aktiviteter)
Instrument hold (Begyndere fra 8 år **)

567

2.268

Hold på 4-5 elever i 40 min ugentligt i 36 uger (inkl. tværgående fælles aktiviteter)

Instrument hold (Begyndere fra 8 år **) 648

2.592

Hold på 2-3 elever i 30 min ugentligt i 36 uger (inkl. tværgående fælles aktiviteter)

Voksne (over 24 år)
Individuel undervisning
2.116

8.464

Individuel lektion, 25 minutter ugentligt i 36 uger
Evt. undervisning hver anden uge
(såfremt muligt)

**) På nogle instrumenter kan eleven starte som 7-årig

HOLDUNDERVISNING

     

Babyrytmik (0-1 år)
(planlægges løbende)

322

Hold på max. 8-10 babyer inkl. forældre i 45 min. x 6-8 gange
(kortere forløb) (1 rate)

Musik & bevægelse (1-5 år)

692

Hold på 10-12 børn inkl. forældre i 45 min ugentligt i ca. 16 uger – Efterår eller forår (1 rate)

Musik & bevægelse (3-5 år)

692

Hold på 10-12 børn inkl. forældre i 45 min ugentligt i ca. 16 uger – Efterår eller forår (1 rate)

Instrumentværksted (1.-3.klasse)

485

1.940

Hold på 6-9 elever 45 min ugentligt i 30 uger + 3 træf á 90 min (svarende til i alt 36 gange)

Musikraketten (0.-1.klasse)

345

1.380

Hold på 10-12 elever 45 min ugentligt i 36 uger

KOR OG ORKESTRE 

345

1.380

NB. Gratis for instrument- og sangelever                   

Sound of Song (ungdomskor)
eller børnekor

   

60 min ugentligt i 36 uger

Favrskov Unplugged (akustisk orkester)

   

45 min ugentligt i 36 uger

Favrskov Drummers

   

45 min ugentligt i 36 uger

Multipercussion

   

60 min ugentligt i 30 uger

Bands/sammenspil

   

60 min ugentligt i 30 uger

ANDET

 

 

 

Leje af instrument

188

750

 
Musik Booster
(Favrskov Gymnasium)

100

500

25 min ugentligt i 5 uger

Fokus Fabrikken

1.500

6.000 Individuel lektion. 40 min ugentligt i 36 uger + 120 min fællesundervisning i 30 uger

Administrationsgebyr
(årligt i 1. rate)

100 pr. elev

  Dækker Copydan-afgifter, administration og kopiering m.m.