Opkrævning

a golden credit card and an empty wallet. symbolic photo for cashless purchases and status symbols.

Opkrævning fremsendes til betalers cpr.nr. Ved ønske om skift af betaler skal vi have besked pr. mail fra den nye betaler.

Opkrævning vedr. deltagerbetaling i musikskolen udsendes hver anden måned direkte fra Favrskov Kommune. Musikskolens rater forløber således:

 

 

 

 

1.     rate  forfalder 5. oktober og  dækker undervisning 24.08-31.10

2.     rate  forfalder 5. december og dækker undervisning 01.11-15.01

3.     rate  forfalder 5. februar og dækker undervisning 16.01-31.03

4.     rate  forfalder 5. april og dækker undervisning 01.04-18.06

For alle musikskolens elever opkræves der et administrationsgebyr i sæsonens 1.rate. Gebyret dækker kopiafgift til Copydan samt almindelige udgifter til elevadministration. Det årlige gebyr udgør i sæson 2017/18 kr. 100.

OBS. Deltagerbetaling for Børnerytmik opkræves halvårligt (i rate 1 og 3).

Opkrævningernes sendes til E-boks eller via pbs. Såfremt andre aftaler/ordninger hos Favrskov Kommune (fx pasning/klub/SFO) kører via PBS, vil musikskole-opkrævningen ligeledes blive sendt til PBS.

Ved manglende betaling følges den gældende procedure for Favrskov Kommune vedrørende restancer.

Spørgsmål vedr. opkrævning og betaling kan rettes til musikskolens kontor på tlf. 8964 4420 eller pr. mail til: musikskole@favrskov.dk
Spørgsmål specifikt vedr. betalingsordning og rykkergebyrer skal rettes til Favrskov Kommunes Opkrævningsafdeling på tlf. 8964 6312 eller til omstillingen tlf. 8964 1010