Opkrævning

a golden credit card and an empty wallet. symbolic photo for cashless purchases and status symbols.

Opkrævning fremsendes til betalers cpr.nr. Ved ønske om skift af betaler skal vi have besked pr. mail fra den nye betaler.

Opkrævning vedr. deltagerbetaling i musikskolen udsendes hver anden måned direkte fra Favrskov Kommune. Musikskolens rater forløber således:

 

Rate Forfaldsdato Dækker undervisning i perioden
1. rate 05. oktober Sæsonstart – 31.10
2. rate 05. december 01.11 – 15.01
3. rate 05. februar 16.01 – 31.03
4. rate 05. april 01.04 – Sæsonslut

For alle musikskolens elever opkræves der et administrationsgebyr i sæsonens 1.rate. Gebyret dækker kopiafgift til Copydan samt almindelige udgifter til elevadministration. 

OBS. Deltagerbetaling for Musik & bevægelse opkræves halvårligt (i rate 1 og 3).

Opkrævningerne sendes til E-boks (dog pr. postbrev, hvis Betaler er fritaget for E-boks) – eller via Betalingsservice. Såfremt andre aftaler/ordninger hos Favrskov Kommune (fx pasning/klub/SFO) kører via PBS, vil musikskole-opkrævningen automatisk blive sendt til PBS.

Ved manglende betaling følges den gældende procedure for Favrskov Kommune vedr. restancer. Ved længerevarende restancer kan der blive tale om at afbryde undervisningen.

Spørgsmål vedr. opkrævning og betaling kan rettes til musikskolens kontor på tlf. 8964 4420 eller pr. mail til: musikskole@favrskov.dk
Spørgsmål specifikt vedr. betalingsordning og rykkergebyrer skal rettes til Favrskov Kommunes Opkrævningsafdeling på tlf. 8964 6312 eller til omstillingen tlf. 8964 1010

Du kan altid danne dig et overblik over dine evt. skyldige regninger til kommunen via dette link.