Nye tiltag

Fra og med sæson 2014/2015 startede en række nye tiltag, som kan påvirke din vante gang i musikskolen. Nogle af tiltagene sker i forlængelse af musikskolens forsøg på at lave en bedre undervisningsstruktur, så du får mere ud af din tid i musikskolen. Andre af tiltagene er et udtryk for, at folkeskolereformen træder i kraft per den nye sæson. Du kan læse mere om dette nedenfor.

Ny undervisningsstruktur

– hvad betyder det?

ansigter Fra og med sæson 2014/15 begyndte vi at tilbyde musikskole på en ny måde. Vi tilrettelagde en ny struktur i vores undervisningstilbud, med det formål at gøre det både mere lærerigt, mere fleksibelt og sjovere at gå i musikskole!   I fremtiden er mulighederne for instrumentundervisning:

 • INDIVIDUEL UNDERVISNING
  i minimum 20 minutter pr. uge
 • INSTRUMENTHOLD for 2-3 elever
  i 30 min./uge
 • INSTRUMENTHOLD for 4-5 elever
  i 40 min./uge

I tillæg til din instrument-/sangundervisning har du gratis adgang til tilbuddene i vores nye Musikbazar Musikbazaren er en række musikalske og sociale aktiviteter som planlægges og afholdes af musikskolens lærere. Med bazar-tilbuddene vil vi gerne give dig flere musikalske muligheder, mere tid til at fordybe dig i musikken, og give dig en stærkere oplevelse af at være en del af musikskolen.   Der er mange fordele ved at deltage:

 • Musikalske legekammerater er vigtige. Det er både sjovt og udviklende for dig at spille eller synge sammen eller på anden vis blive inspireret af at have et fællesskab omkring musikken.
 • På flere af holdene vil du få en dybere forståelse af dit instrument/ din sang. Dette er en fordel i din daglig øvning.
 • Endelig har du allerede betalt for det.  Du får derfor både mere ud af din undervisning – og mere for pengene – hvis du deltager.

Bazar-tilbuddene vil blive løbende præsenteret her på websiden igennem sæsonen. Spørg din lærer, eller kontakt musikskolens kontor på musikskole@favrskov.dk, hvis du gerne vil vide mere.

Musikskolens samarbejde med folkeskolen

Smiling school girl standing near the blackboardMed folkeskolereformen er musikskolerne og folkeskolerne forpligtet til at indgå i et samarbejde, herunder partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts-, og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og med de kommunale ungdomsskoler og musikskoler. Formålet med samarbejdet er at styrke opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og emner. Samtidig har musikskolen fortsat til opgave at udbyde ”traditionel” musikskoleundervisning efter musikloven med det formål at udvikle og fremme elevernes kundskaber gennem vores undervisningstilbud.

Det betyder, at der fremover vil være mulighed for at musikskolen og folkeskolen i samarbejde etablerer undervisningstilbud i skoletiden, mens man fortsat vil kunne gå til instrumentalundervisning i fritiden.

Folkeskolereformen lukker op for en lang række spændende muligheder og initiativer, og ikke alt vil være klar til implementering pr. 1. august 2014. Dette gælder bl.a.. for samarbejdet mellem musikskole og folkeskoler. I Favrskov Kommune arbejder Børn og Skole-forvaltningen aktuelt sammen med Teknik og Kultur-forvaltningen om at udvikle forslag til modeller for det forpligtende samarbejde mellem musik- og billedskolerne og folkeskolerne. Der indgår heri overvejelser og særlige prisaftaler, synergieffekter ved at sammentænke ressourcer og kompetencer fra folkeskolerne med musikskolernes og billedskolernes ressourcer og kompetencer.

Favrskov Byråd besluttede den 25. februar 2014:

1. At der for skoleåret 2014/2015 etableres en overgangsordning, hvor der kan tilbydes musikskoleundervisning efter musikskoleloven i det tidsrum, skolerne har afsat til lektiehjælp og faglig fordybelse.

2. At Børn og Skole i samarbejde med Kultur og Fritid fremlægger forslag til organisering af det forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og musik- og billedskolerne. Forslaget behandles i både Børn og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

I 2014-2015 påbegyndte arbejdet med at etablere en række pilotforsøg med musikundervisning i samarbejde med interesserede skoler i Favrskov Kommune. Musikskolen arbejder i øvrigt for, at vi også i fremtiden kan tilbyde vores normale musikskoleundervisning lokalt på skolerne, samt at vi stadig kan tilbyde høj fleksibilitet i tilrettelæggelse af skematider m.m.

Fra sæson 2015-2016 er skolernes lektiehjælp og faglig fordybelse obligatorisk, og der kan kun tilbydes musikskoleundervisning i dette tidsrum med den enkelte skoleleders accept.

Du kan læse mere om folkeskolereformen i Favrskov Kommune på www.favrskov.dk