Musikgartneriet

MUGA9MusikGartneriet - et samarbejdsprojekt mellem Favrskov folkeskoler og Musikskolen

Musikgartneriet er et nyt samarbejde i Favrskov kommune mellem de kommunale skoler og Musikskolen, hvor alle børn i 0.klasse får tildelt et 10 ugers musikforløb af 90 min. varighed pr. uge med en underviser fra Musikskolen og en intern lærer fra skolen.

Projektet er nu i gang og de første musikalske frø er sået og Musikrødderne – dvs. børnene fra Musikgartneriet – spirer og gror i stor musikalsk stil.

MusikGartneriets gartnere har nu gæstet og afsluttet otte 0.klasser, i et ti-ugers musikforløb, på de første fire folkeskoler i Favrskov Kommune. Det har været en berigende fornøjelse at se så mange søde, nysgerrige og dygtige børn hver uge i Musikgartneriet. Vi siger især tak til alle de glade børn, som vi har mødt og som nysgerrigt listede ind ad døren til musiklokalet akkompagneret af en ”gå-ind-sang” fra klaveret. Vi siger også et stort tak til de meget dygtige og engagerede pædagoger og lærere fra skolerne som gjorde det muligt at give undervisningen de bedste kår.

Tak og på gensyn til Korsholm Skole, Haldum – Hinnerup Skolen, Præstemarkskolen og Rønbækskolen. De næste skoler vi glæder os til at besøge er Hadsten Skole, Østervangskolen, Bavnehøjskolen, Hadbjerg Skole og Lilleåskolen.


MUGA11MusikGartneriet - et samarbejdsprojekt mellem Favrskov folkeskoler og Musikskolen

Musikgartneriet er et nyt samarbejdstiltag i Favrskov kommune mellem de kommunale skoler og Musikskolen. I kølvandet på Folkeskolereformen, tildelte Favrskov byråd i 2015 ressourcer til et samarbejde mellem de to institutioner, hvor Musikskolen som noget nyt, ikke kun skal tilbyde musikundervisning i fritiden, men også bidrage til at opfylde folkeskolens formål.

Målet er at styrke elevernes læring og trivsel ved at give dem mulighed for at indgå i musikalske miljøer og fællesskaber som en naturlig del af dagligdagen på skolerne.

De musikalske miljøer og fællesskaber skal:

  • Bidrage til at styrke elevernes faglige, sociale og kreative læring og deres kulturelle dannelse. Fremme professionelle læringsfællesskaber, videndeling og netværk på tværs af institutioner.
  • Gøre Musikskolen til en aktiv del af den enkelte folkeskole og give musikinteresserede børn og unge mulighed for musikundervisning i fritiden.

Derfor har alle børn i 0.klasse i Favrskovs kommunale skoler nu fået tildelt et 10 ugers musikforløb af 90 min. varighed pr. uge med en underviser fra Musikskolen og en intern lærer/pædagog fra skolen. Dette samarbejde er har fået navnet MusikGartneriet.

Musikgartneriets konkrete formål er:

  • Styrke børnenes musikalske integritet via opfindsomhed, egne musikalske eksperimenter og forestillingsevne i et voksenstyret og trygt miljø.
  • Opøve grundlæggende musikfaglige kompetencer gennem rytmer, rim, dans, spil, leg og bevægelse.
  • Styrke elevernes undervisningsparathed, sociale kompetencer og trivsel ved at indgå i et musikalsk miljø.
MUGA8Musikgartneriets undervisning

Musikgartneriets undervisningsforløb er opbygget af en gennemgående struktur som i store træk forekommer ved hver undervisningsgang. Dette gælder dog ikke de sidste to gange, hvor vi forbereder os på ferniseringen af drømmebillederne og en minikoncert, som vi fremfører for nogle andre børn på skolen.

Musikundervisningen indeholder elementære musikalske discipliner som er indlejret i musikalsk leg, sang, dans, spil og bevægelse og som er egnet til denne aldersgruppe. Dog har vi et særligt fokus på skabelsen af musik og lyd. Vi vil gerne opnå, at børnene i en så tidlig alder som muligt får en oplevelse af, at de selv kan være med til at skabe lyd og musik ud fra de ting der omgiver dem. Derved kan de opnå ejerskab og integritet i musikken, som er næring for deres kommende virke i kreative processer både i og udenfor musikken.

Nedenunder kan man læse om nogle af de musikalske elementer, som indgår i undervisningen.

Ind Ad Døren For Søren
Børnene lister ind ad døren og sætter sig i en rundkreds akkompagnerede af sangen Ind Ad Døren For Søren, som spilles af fra klaveret.

Derefter hilser vi på hinanden via en klappesang, hvor hvert barn synger sit navn og sætter en bevægelse på og de andre børn gentager navnet og bevægelsen.

MusikRøddernes Sang
MusikRøddernes Sang er blevet Musikgartneriets temasang. Det er en bevægelsessang hvor børnene danser en spiredans og spiller på Kazoo i en call-respons model.

Den Magiske Musikkuffert
Den magiske kuffert åbnes hver uge via en trylleformular. Kufferten indeholder al verdens skraldeting, med forskellige mærkelige lyde – nogle som børnene selv har samlet. Der er typisk tre børn der henter kufferten imens de andre synger og laver fagter til En kort en lang (med et selvopfundet vers som passer til). De vælger en lyd ud som de på skift spiller for de andre. De andre skal så fortælle om den lyd de hørte og til sidst gætte hvilken ting der gav sådan en lyd.

Lydsymfonier fra den magiske kuffert
Her sidder alle børnene i en rundkreds og får hver en ”skraldeting” fra kufferten. Børnene træder på skift ind i rundkredsen og dirigere musikken via deres kroppe. Herved opstår der sjove små lydsymfonier.

Drømmetegninger
Det er svært for denne aldersgruppe at være fokuseret i længere tid ad gangen, så vi har udtænkt denne del af undervisningen som en pausestund, hvor børnene kan sidde og fordybe sig i deres egen drømmetegning.

Musikgartneren – musikskolelæreren - starter ofte med at spille og synge Drømmene viser vej, som understreger at vi bevæger os over i drømmetemaet. Imens ligger alle børnene ned og tænker på deres drømmetegning, som de skal til at arbejde videre på.

Vi arbejder både med ønskedrømme og om drømme som en natlig aktivitet.

Drømmerim
Drømmerimene er en forlængelse af drømmetegningerne. Nogle gange ender det op med at børnene får lavet et sjovt rim til deres drømmetegning og nogle gange bliver det til en lille sætning, som bliver titlen på børnenes drømmetegning. Her får vi så mange fantastiske og rørende fortællinger fra børnene om deres forskellige drømmeverdener.
Musikgartneriets Galleri 
MUGA14 MUGA30 MUGA24 MUGA16FLERE BILLEDER
Musikgartneriets sange

Musikrøddernes Sang (node)

Drømmene Viser Vej (node)

Ind Ad Døren For Søren (node)
MusikGartneriets folder 2.udgave_M65_Version2_Page_2 MusikGartneriets folder 2.udgave_M65_Version2_Page_1