FAQ

Hvem kan gå i musikskolen?

Det kommunale musikskoletilbud er rettet mod børn og unge i alderen 0-24 år. Er du over 24 år kan stadig gå i musikskolen, dog mod en højere betaling.

Hvad kan man gå til?

Musikskolen tilbyder et bredt udvalg af instrumentalundervisning, solo og hold. Desuden kan du gå til forskellige typer af sammenspil eller kor. Du kan se en oversigt over fagene her.

Hvad koster det?

Prisen for undervisning varierer efter hvilket tilbud, du ønsker. Du kan se prisoversigten over de forskellige tilbud her.

Hvor kan man gå i musikskole?

Musikskolen har ud over vores egne lokaler i Kulturhus Sløjfen, undervisning på mange af kommunens folkeskoler. Du kan se en oversigt her.

Kan man leje et instrument?

Du kan leje mindre instrumenter som akustisk guitar, tværfløjte, saxofon, trompet, trombone, violin og cello. Større instrumenter som klaver og trommesæt udlejes ikke. Xylofon/marimba kan udlejes i mindre omfang. Vi udlejer heller ikke elektriske instrumenter.

Hvordan melder jeg mig til?

 • Du skal tilmelde dig digitalt via vores hjemmeside ved at klikke på en af de to orange tilmeldingsbokse på forsiden.
 • Er du ikke allerede aktiv eller tidligere musikskoleelev skal du klikke på “Tilmeld dig som ny elev”. Du modtager herefter en bekræftelse på email. Din tilmelding er IKKE bindende. Du binder dig først, når du har modtaget en undervisningstid.
 • Er du nuværende eller tidligere elev, skal du klikke på “Tilmeld dig som nuværende elev”. Din tilmelding vil fremgå under din elevprofil.

Fra hvornår gælder min tilmelding?

 • Når du tilmelder dig via hjemmesiden i indeværende sæson tilkendegiver du i første omgang, at du er interesseret i en plads. Først i det øjeblik du bliver tilbudt en plads og accepterer den, er du tilmeldt og skal begynde betalingen. I din velkomstmail vil fremgå, hvornår den første opkrævning udsendes.
 • Tilbud om undervisning i ny sæson:
  Hvis du står på venteliste og bliver indplaceret til næste skoleår, vil du modtage en velkomstmail i slutningen af juni måned. Hvis pladsen ikke ønskes, skal du hurtigst muligt kontakte musikskolens kontor. Hører vi ikke fra dig, får du automatisk tildelt en undervisningstid, som du kan se via Elevlogin fra medio august (tjek www.favrskovmusikskole.dk for den nøjagtige dato, hvor tiderne er klar). Hvis du ikke kan komme til undervisning på det tilbudte tidspunkt, skal du hurtigst muligt kontakte din underviser, som herefter vil forsøge at få tiden flyttet. Hvis det ikke er muligt at få planlagt en passende tid, skal du rette henvendelse til musikskolens kontor ved at send en mail til musikskolens kontor eller ringe på tlf 8964 4420.
  Så snart du har reageret skriftligt pr. mail vedr. en undervisningstid, du ikke kan tage imod, er du ikke længere bundet af betalingspligten.

Hvordan melder jeg mig ud?

 • Før du træffer beslutning om at melde dig ud, er det altid en god idé at du eller dine forældre starter med at tale med din lærer, om der evt. er noget, der kan gøres anderledes i undervisningen i stedet for at stoppe.
 • Du melder dig ud ved at sende en mail til musikskolens kontor, via Elevlogin eller ved at ringe på tlf 8964 4420. Du skal være opmærksom på, at I hæfter for betaling for den igangværende plus næste periode. Du har naturligvis ret til at komme til undervisning i den periode, du har betalt for.

Hvor lang er en undervisningsperiode?

Musikskolens perioder for undervisning og betaling løber således:

Rate Forfaldsdato Dækker undervisning i perioden
1. rate 5. oktober August – oktober
2. rate 5. december November – medio januar
3. rate 5. februar Medio januar – marts
4. rate 5. april April – juni

Hvor lang tid binder jeg mig for?

 • Betaling for undervisning er opdelt i fire rater (august-oktober, november-medio januar, medio januar-marts og april-juni) og du hæfter for den igangværende rate. Hvis du vil stoppe skal du sende en skriftlig udmelding (email) til musikskolens kontor senest 30 dage efter at du er startet på undervisningen, ellers hæfter du også for den næste rate.
 • Du har naturligvis ret til at komme til undervisning i hele den periode, du har betalt for.

Hvad hvis jeg ikke kan komme på det tidspunkt jeg har fået tildelt?

Før sæsonstart får du tildelt en undervisningstid, som du kan se via Elevlogin fra medio august (tjek www.favrskovmusikskole.dk for den nøjagtige dato, hvor tiderne er klar). Hvis du ikke kan komme til undervisning på det planlagte tidspunkt, skal du hurtigst muligt skrive eller ringe til din underviser, som vil forsøge at få tiden flyttet. Hvis det ikke er muligt at få planlagt en passende tid, skal du rette henvendelse til musikskolens kontor på tlf 8964 4420 eller send en mail til musikskolens kontor. Når du har reageret skriftligt pr. mail vedr. en undervisningstid, du ikke kan tage imod, er du ikke længere bundet af betalingspligten.

Skal jeg gentilmelde mig, når en ny sæson starter?

Når du er tilmeldt, er du elev indtil du melder dig ud. Dette gælder instrumentalundervisning, kor og sammenspil.
OBS. På børnehold og forskolehold skal du vælge dit nye hold og  foretage en tilmelding via Elevlogin – helst inden den 1. juni, så du er sikret en plads i det kommende skoleår.

Kan voksne gå i musikskolen?

Ja, hvis du er 25 år eller der over kan du stadig gå i musikskolen. Prisen vil dog være det dobbelte af den normale pris pga. manglende tilskud. Undervisningen kan tilrettelægges individuelt efter behov.

Koster det noget at stå på ventelisten?

Nej, det koster ikke noget at stå på ventelisten og du er heller ikke forpligtet til at tage imod den plads, vi tilbyder. Hvis du er interesseret, opfordrer vi til at du tilmelder dig hurtigst muligt. Jo før vil du blive tilbudt en plads.

Hvordan logger jeg ind?

 • Du logger ind ved at klikke på “elevlogin” øverst i menuen her på hjemmesiden.
 • Du kan logge ind med NEM-ID eller med dit cpr-nummer. Efter første login kan du ændre dit kodeord.
 • Hvis du har glemt dit password, kan du skrive en mail til musikskolen og få nulstillet det.

Har musikskolen aktiviteter ud over den daglige undervisning?

Ja! Vi afholder en lang række koncerter, events, workshops, spiller skolekoncerter og afholder summer camp i løbet af året. Desuden kan man støde på musikskolen i folkeskolen hvor vi fx laver guitar undervisning for klasser og brass band. Musikgartneriet er et undervisningsforløb for alle folkeskolernes 0. klasser. Også i daginstitutionerne kan du møde musikskolens medarbejdere.

Hvordan melder jeg afbud til undervisning?

Hvis du er syg eller ikke kan komme til undervisning skal du melde afbud direkte til din lærer. Du kan finde kontaktoplysninger på lærerne her. Du kan også melde afbud ved at sende en mail til musikskolens kontor eller ringe på tlf 8964 4420.

Bliver undervisningen erstattet, hvis jeg ikke kan komme?

Nej, hvis du er syg eller af anden grund melder afbud, har du ikke ret til erstatning for undervisningen.

Bliver undervisning erstattet, hvis min lærer ikke kan komme/er syg?

 • Hvis din lærer er syg mere end to gange på en sæson, vil du modtage tilbagebetaling for den mistede undervisning. Op til to sygdomsdage vil ikke blive erstattet.
 • Hvis din lærer aflyser undervisningen pga. andet end sygdom vil din undervisning blive erstattet, enten en anden dag eller i slutningen af sæsonen. Det giver din lærer dig besked om.