• Forholdsregler vedr. corona

    Vi er i forbindelse med musikundervisningen meget opmærksomme på, at vi tager alle de gældende forholdsregler for at hæmme spredningen af covid-19.
    Vores helt konkrete tiltag i den forbindelse er fx, at vi spritter af, holder afstand og lufter ud i løbet af undervisningsdagen. Det er vores erfaring fra før sommerferien, at vi opretholder en god undervisning samtidig med, at vi tager vores forholdsregler.
    Vi overholder de gældende retningslinjer for afstand og hygiejne, og lærerne orienterer jer omkring brug af instrumenter og logistik i forbindelse med start/slut på undervisningen.

    VI sørger for at skabe trygge rammer i alle lokalerne, hvor vi underviser. Samtidig beder vi DIG være særligt opmærksom på, at du er helt rask, når du deltager i undervisning.

    Læs mere om hvordan Favrskov Musikskole håndterer corona.